Інвестиції в ОВДП

Ми пропонуємо прекрасну альтернативу банківським депозитам, адже надійні банки продовжують знижувати ставки. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — це боргові цінні папери держави, випущені Міністерством фінансів України та номіновані у гривні або в доларах США. Міністерство фінансів зобов’язується в обумовлений термін виплатити власнику цінних паперів їх номінальну вартість і накопичені відсотки.

 

Переваги облігацій внутрішньої державної позики:
100% гарантія держави
100% гарантія держави

Держава дає повну гарантію на всі випуски ОВДП, незалежно від розміру інвестицій в облігації чи суб’єкта інвестування (фізичні або юридичні особи, резиденти або нерезиденти).

Висока дохідність інвестицій
Висока дохідність інвестицій

Інвестиції у ОВДП мають таку саму або вищу дохідність у порівнянні з депозитами при мінімальних ризиках.

Відсутність податку на доходи
Відсутність податку на доходи

Відсутність податку на доходи фізичних осіб від інвестицій в державні облігації (за банківським депозитом сплачується 18% від суми доходу).

Дострокове повернення коштів
Дострокове повернення коштів

Можливість швидкого повернення коштів шляхом продажу облігацій в разі потреби.

Інвестиції в валютні облігації
Інвестиції в валютні облігації

Інвестиції в валютні ОВДП захищені від девальвації, погашення проходить у валюті випуску.

Альтернативна можливість купити валюту
Альтернативна можливість купити валюту

Придбання валютних облігацій є альтернативою купівлі іноземної валюті, яку інвестор отримає на власний рахунок від Міністерства фінансів України при погашенні цих облігацій.

Стабільний дохід протягом тривалого часу
Стабільний дохід протягом тривалого часу

Термін інвестування складає від декількох днів до 5 років на однакових умовах, що гарантує стабільний дохід протягом усього терміну інвестування.

Можливість використовувати в якості застави
Можливість використовувати в якості застави

Облігації внутрішньої державної позики є найкращим активом для застави, яку прийме будь-який банк.

Як придбати державні облігації?

Для придбання державних облігацій, необхідно:

 • Зв’язатися з представниками нашої компанії для отримання консультації та в подальшому оформлення договірних відносин;
 • Відкрити персональний рахунок в цінних паперах в одній з ліцензованих НКЦПФР депозитарних установ (відбувається шляхом підписання «Договору на обслуговування рахунку в цінних паперах»). Саме депозитарна установа фіксує право власності конкретної особи на ОВДП (та інші цінні папери).

 

Переваги ОВДП:

 • 100% гарантія держави, незалежно від розміру інвестицій в облігації чи суб’єкта інвестування (фізичні або юридичні особи, резиденти або нерезиденти);
 • відсутність податку на доходи фізичних осіб від інвестицій в державні облігації (за банківським депозитом сплачується 18% від суми доходу);
 • можливість повернення коштів шляхом продажу облігацій в разі потреби;
 • інвестиції в валютні облігації захищені від девальвації;
 • придбання валютних облігацій є альтернативою купівлі іноземної валюті, яку інвестор отримає від Міністерства фінансів України при погашенні цих облігацій;
 • вища, у порівнянні з депозитами, дохідність інвестицій при мінімальних ризиках;
 • тривалий термін інвестування на однакових умовах, що гарантує стабільний дохід протягом тривалого часу;
 • можливість використовувати в якості застави.

Що таке державна облігація?

Державна облігація є борговим цінним папером, виплата доходів (періодичні нарахування відсотків) та погашення яких гарантовано державою за рахунок коштів державного бюджету.

Основна мета випуску державних облігацій – фінансування дефіциту державного бюджету без використання інструментів збільшення грошової маси, що провокують зростання інфляції. Фактично, інвестори, які купують державні облігації, надають позику країні.

Кожен випуск державних облігацій має свій унікальний номер (міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу – код ISIN), що складається з 12 символів (букв та цифр). Всі випущені в Україні цінні папери починаються з абревіатури «UA» як приналежності країні.

 

Які існують державні облігації?

Термін обігу облігації коливається від декількох місяців до понад п’яти років.

Інформація щодо кожного випуску ОВДП (дата реєстрації, дата погашення, валюта випуску, дати та суми купонних виплат) міститься на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Переважна більшість облігацій, що обертаються в Україні, мають номінал в 1 000 гривень. Рішенням Уряду України номінал випуску державних облігацій може бути встановлений в іноземній валюті (як правило, в доларах США).

Державні облігації бувають відсоткові і дисконтні.

За відсотковими облігаціями протягом всього терміну їх обігу держава (емітент) періодично виплачує їх власникові встановлений Міністерством фінансів України відсоток від номінальної вартості (купон). Переважна більшість державних облігацій, які обертаються на українському ринку, є відсотковими.

За дисконтними облігаціями купон не виплачується. Ці облігації випускаються з дисконтом, тобто за ціною нижчою за номінальну вартість облігації, а погашаються за номінальною вартістю. Таким чином, дохід власника облігації дорівнює дисконту — різниці між ціною купівлі і номінальною вартістю.

Крім номінальної вартості, у кожної облігації є її ринкова ціна. На відміну від номіналу, ринкова ціна постійно змінюється в залежності від поточної кон’юнктури на ринку відсоткових ставок, попиту і пропозиції облігацій на біржі. Ринкова ціна визначається на біржі в процесі торгів.

 

Оподаткування фізичних осіб.

 • ПКУ РОЗДІЛ IV «ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ». З 01.01.2017 року не оподатковуються:

  • Дохід (інвестиційний прибуток) від операцій з ОВДП; (підпункт 165.1.52, пункт 165.1, статі 165);
  • Процентний дохід (купон) за ОВДП. (підпункт 165.1.2, пункт 165.1, статі 165)
 • ПКУ РОЗДІЛ XX «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» (підрозділ 10 «Інші перехідні положення», підпункт 16.1.7, пункт 16.1). Об’єктом оподаткування військовим збором у розмірі 1,5% є:

  • Дохід (інвестиційний прибуток) від операцій з ОВДП;
  • Процентний дохід (купон) за ОВДП.

Який розмір мінімальної інвестиції в державні облігації?

На даний момент можна придбати будь-яку кількість державних облігацій (мінімальний лот – 1 облігація). За підрахунками наших експертів по роботі з борговими інструментами, інвестування в державні облігації, у порівнянні з іншими інструментами, є більш вигідним при вкладенні мінімум 50 тис. грн.

У разі виникнення запитань щодо інвестицій в державні облігації, або іншими цінними паперами звертайтесь, будь ласка — контакти